Wat kan en mag ik allemaal op de site plaatsen?

Misschien hebt u ook al gedacht: “Móét ik deze les voor niets downloaden, of mag ik er ook één als bedanking uploaden?
 
Ja, dat mag.  

Liefst wel, want zo kunnen we elkaar blijven inspireren tot in de klas. 

En dan kan je alles beschikbaar stellen op DigiMores dat je gebruikt:
– het materiaal (lespakketten van andere organisaties, krantenknipsels, artikelen, …) en andere bronnenzoals websites om je lessen voor te bereiden
– je lesmateriaal zelf (cartoons en afbeeldingen, audio, video, werkbladen, cursussen, teksten en verhaaltjes, werkvormen, ICT, spelen, …), 
– evaluatiemethodes (zowel om je te laten evalueren door je leerlingen als om je leerlingen te evalueren), 
– afsprakennota’s voor de leerlingen
 jaarplannen
 je projecten op en buiten de school (interlevensbeschouwelijke dagen, FVJ- Lentefeesten, didactische uitstappen, acties, …)
– affiches om op te hangen in je lokaal
– … 

Kortom alles wat met je lespraktijk te maken heeft en zo kunnen we elkaar helpen. Want wie samenwerkt vermenigvuldigt (wie alleen werkt telt op).  

Voor elk voorbeeld hierboven is er een aparte databank (audio, video, websites, FVJ-Lentefeesten, boeken, teksten, verhalen en spelen) of een aparte map in de databank Lesmateriaal (meestal in de map ‘Andere’) of een apart forum (databank werkvormen).

Het bestandstype (doc, docx, ppt, pdf, open office, …, mp3, wma,…) doet er niet toe behalve bij Video (enkel flv en mp4).

Geniet en inspireer elkaar.  

Digimores is de plaats waar lesmateriaal sekst en elkaar bevrucht.”  

DigiMores: Leerkrachten weten waarom.”  

DigiMores – onverantwoord interessant.”