Nieuwe website met onderwijsmateriaal over de VN

De Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN – http://www.vvn.be) stelt u graag een nieuwe website voor met nuttige informatie over de Verenigde Naties, bekeken vanuit een onderwijsbril.

De website http://www.vvnindeklas.be is een realisatie van de werkgroep onderwijs van de VVN.

De website richt zich tot leraren (alle niveaus) en leerlingen secundair onderwijs. Het hart van de website is de rubriek Thema’s waar men vanuit een thematische invalshoek kennis kan nemen met de boeiende werking van de Verenigde Naties. Elk van deze thematische fiches is geschreven door een (VN) expert en biedt de lezer een oriëntatie in de belangrijkste krijtlijnen van het thema. Aan elke fiche werden leerplandoelstellingen Lager Onderwijs, VOET(en) Secundair Onderwijs en relevante links en beeldmateriaal toegevoegd. De VVN werkgroep onderwijs wil deze rubriek de komende jaren verder uitbouwen tot een heus archief aan thematische fiches.

Verder zal u in de rubriek Downloads recente onderwijspublicaties van de VVN vinden. De rubriek Projecten geeft u meer info over recente projecten van de werkgroep onderwijs VVN en via de rubriek UN4YOU kan u snel een snel overzicht vinden van wat de VN zoal te bieden heeft.