Nieuw!

Kinderboek: Aan de Andere Kant van Vrede

Bibliotheek_Cover_Aan-de-andere-Kant-van-vrede-e1450177276476Dit boek daagt kinderen uit om van links naar rechts, achterstevoren en omgedraaid te lezen, en zelf actief mee te doen: samen op zoek naar wat er precies Aan de Andere Kant van Vrede is. Zo leren ze wie de filosoof Immanuel Kant precies was en wat hij heeft geschreven over vrede. Maar ook of tomaten groenten of fruit zijn, waarom opa niks over vroeger vertelde en wat je kan doen als iets totaal onbegrijpelijk is.

Het boek is het resultaat van het project ‘Kant for Kids’, onderdeel van ‘Redrafting Perpetual Peace’ van het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht en het Humanities Center van Syracuse University. Hierin wordt gezocht naar een hedendaagse invulling van de zes voorwaarden voor eeuwigdurende vrede zoals Kant die in 1795 beschreef.

Download het ‘Aan de Andere Kant van Vrede’ boekje in PDF hier of lees online hier.

Zelf nadenken over vrede

Door het essay Naar de Eeuwige Vrede (1795) van Immanuel Kant als startpunt te nemen en dit te vertalen naar de hedendaagse context, wil dit initiatief kinderen inspireren en laten nadenken over het begrip vrede. Welke verhalen hebben de lezers zelf te vertellen en wat denken zij zelf actief te kunnen betekenen voor een vreedzame samenleving? Het doel van het ‘Kant for Kids’ project is niet alleen om op deze manier bij te kunnen dragen aan vredeseducatie, maar bovenal om kinderen uit te dagen om mee te denken over het idee van vrede.

De makers

De illustraties zijn van de hand van Toa Maes, die het boek samen maakte met Brandon Pakker, Yvette Wijnandts en Ruben van den Mark. Ze werden begeleid door Janina Pigaht, de Artist in Residence van het Centre for the Humanities.