Beste lezer,

Naar aanleiding van de dag van het humanisme op zondag 21 juni, willen wij jullie eerst en vooral een fijne feestdag toewensen!

Graag bedanken wij jullie via deze weg ook voor de vele reacties en steunbetuigingen die wij hebben ontvangen.

Helaas is het zo dat een vzw zonder bestuurders zinloos is. Daarom zagen wij ons ook genoodzaakt om onze website offline te zetten. *

Op donderdag 2 juli houdt de WLE – digimores vzw een afscheidsplechtigheid en een Bijzondere Algemene Vergadering. Deze zullen doorgaan in het huisvandeMens Antwerpen – ontvangst vanaf 9u30 en aanvang om 10u.

AGENDA

Verwelkoming & (terug-)blik op de werking van WLE vzw-digimores 
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige gewone algemene vergadering
3. Goedkeuring van de ledenlijst –  werkende leden (met stemrecht)
4. Ontbinding van de vereniging, bestemming van de goederen en aanstelling van een vereffenaar

Indien geen ontbinding:
5. Lidmaatschapsbijdrage
6. Ontslagen en benoemingen van bestuurders (mandaat van 3 jaar)

7. Verkiezing van de functies (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester)

In bijlage vind je het verslag van de vorige AV:  2015 04 25 Verslag AV WLE

We kijken uit naar jullie talrijke opkomst.