Sapere Aude! Wedstrijd 2015: PRiVaCY

Logo Sapere AudeDeelnemen aan de Sapere Aude! creativiteitswedstrijd kan een stimulans zijn om je leerlingen uit te dagen om echt ‘out of the box’ te denken. Bovendien is het een kans om met de leerlingen jaarlijks een actueel, maatschappelijk en ethisch relevant thema uit te diepen. Tenslotte, en zeker niet onbelangrijk, kan het gebeuren dat je via de deelname aan de wedstrijd met jouw klasgroep(en) in de prijzen valt! Redenen genoeg dus om deel te nemen. Raadpleeg hier de educatieve map en stuur jouw inzending(en) nog voor 14 februari 2015 naar wedstrijd@sapere-aude.be. Voor meer informatie en het wedstrijdreglement, surf naar deze website.

Gezocht! Ambitieuze leerkrachten NCZ met dosis vrije tijd

Het mandaat van de huidige raad van bestuur loopt ten einde. In de maand maart 2015 zal de algemene vergadering een nieuwe bestuursploeg democratisch verkiezen. Alle leerkrachten NCZ zijn welkom op deze algemene vergadering, enkel werkende leden (onze teamleden) hebben stemrecht.

De huidige bestuursploeg stopt en alle functies zijn vacant.

Lees verder

Een persoonlijke bedenking van de ontslagnemende voorzitter…

Meer dan tien jaar ben ik actief bij WLE – digimores. Eerst als teamlid, daarna als bestuurder. Ik stop als voorzitter om metaalmoeheid (en machtshonger :-) ) te vermijden.

We hebben op relatief korte tijd (tien jaar) als kleine vzw enorm veel gerealiseerd. Enkele uithangborden voor ons vak (Sapere aude, Debatwedstrijd, scholierendag), heropgestarte regionale werkingen, digimores, …. Te veel om op te noemen! En allemaal dankzij jullie.

Lees verder